ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองนักเรียน
ผู้บริหาร ครู พนักงาน และลูกจ้าง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองนักเรียน
ผู้บริหาร ครู พนักงาน และลูกจ้าง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี