ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน   

รายการหนังสือราชการ ไฟล์
 Memek 

(20-01-2022 || อ่าน : 1 )

31.41 KBs

 Kontol 

(20-01-2022 || อ่าน : 2 )

31.41 KBs

 Kontol 

(20-01-2022 || อ่าน : 0 )

31.41 KBs

 asu 

(20-01-2022 || อ่าน : 1 )

31.41 KBs

  

(10-09-2020 || อ่าน : 6437 )

297.43 KBs

  

(10-09-2020 || อ่าน : 5557 )

858.49 KBs

 นำเสนอผลงานครูอัมรินทร์ 

(10-09-2020 || อ่าน : 7473 )

331.36 KBs

 ห้องเรียนออนไลน์ สุขศึกษา google clessroom 

(10-09-2020 || อ่าน : 6706 )

0 Bytes

 ห้องเรียนออนไลน์ สุขศึกษา 

(10-09-2020 || อ่าน : 7110 )

0 Bytes

 การแยกตัวประกอบพหุนาม 

(10-09-2020 || อ่าน : 2285 )

0 Bytes

 ห้องเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์ พหุนามตัวแปลเดียว 

(10-09-2020 || อ่าน : 6687 )

0 Bytes

 ห้องเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์ จำนวนจริง 

(10-09-2020 || อ่าน : 6751 )

108.15 KBs

 google clessroom ภาษาไทย 

(10-09-2020 || อ่าน : 6732 )

0 Bytes

 เอกสารนำเสนอครูไมตรี 

(10-09-2020 || อ่าน : 6097 )

4.09 MBs

 ลิ้งนำเสนอผลงานประวัติดนตรีไทย 

(10-09-2020 || อ่าน : 6355 )

0 Bytes

 ลิ้งนำเสนอกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(10-09-2020 || อ่าน : 6338 )

0 Bytes

 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม2563 

(05-08-2020 || อ่าน : 6211 )

54.31 KBs

 งบทดลองประจำเดือน มิ.ย.63 

(09-07-2020 || อ่าน : 8577 )

52.34 KBs

 งบทดลองประจำเดือน พ.ค.63 

(24-06-2020 || อ่าน : 8647 )

53.79 KBs

 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ 

(18-06-2020 || อ่าน : 8858 )

36.45 MBs


นายสุรชัย  ทองทิพย์

นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุด

นายเสถียร  สุกรีฑา

นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาววรินทร เข็มทอง

นางสาววรินทร เข็มทอง
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นายโชคชัย   แก้วดวงดี

นายโชคชัย แก้วดวงดี
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ตำบล บ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160

E-mail : admin@tupud.ac.th เบอร์ติดต่อ : 042 281 279

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.tupud.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่