กลุ่มงานบริหารงบประมาณ- บุคลากรกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ชมภู เทาดี

ครู

โทร : 0800066534

ชฏาภรณ์ คูณป่าข่า

ครู

โทร : 0857461754

นางจุฑารัตน์ นันทะไสย

ครูผู้ช่วย

โทร : 0840306286

นายสุรพัฒน์ อินทร์เลี้ยง

ครู

โทร : 0895063752

นายศุภเสกข์ ท้าวซาว

ครู

โทร : 0816716535

นายวันเฉลิม บุญเกษม

พนักงานราชการ

โทร : 0900252731โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ตำบล บ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160

E-mail : admin@tupud.ac.th เบอร์ติดต่อ : 042 281 279

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.tupud.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่