กลุ่มงานบริหารวิชาการ- บุคลากรกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางพิศมัย บรรเลงรมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

โทร : 0986019417

น.ส.ศุภมาศ ขาวขำ

พนักงานราชการ

โทร : 0905796963

น.ส.จตุรพร ศุกรนันทน์

ครู

โทร : 0631933282

น.ส.ชนม์นิภา ทองโชติ

ครูชำนาญการ

โทร : 0811842637

น.ส.สิริลักษณ์ ทองสะอาด

ครูชำนาญการพิเศษ

โทร : 0804606619

น.ส.กัญญา ทัพชา

ครูผู้ช่วย

โทร : 0857489645

น.ส.สุดารัตน์ ทองเภ้า

ครูชำนาญการพิเศษ

โทร : 0933288419โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ตำบล บ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160

E-mail : admin@tupud.ac.th เบอร์ติดต่อ : 042 281 279

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.tupud.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่