ฝ่ายอำนวยการ- บุคลากรฝ่ายอำนวยการ

นายสุรชัย ทองทิพย์

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุด

โทร : 042-281279

นายเสถียร สุกรีฑา

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โทร : 042-281279

นายโชคชัย แก้วดวงดี

รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โทร : 0643239797

นางสาววรินทร เข็มทอง

รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โทร : 0862283354โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ตำบล บ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160

E-mail : admin@tupud.ac.th เบอร์ติดต่อ : 042 281 279

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.tupud.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่