โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI)
บุคลากร

นายอนันต์ศักดิ์   ภูพลผัน
นายสุรชัย  ทองทิพย์
นายเสถียร  สุกรีฑา
นายมณเทียร  เกษโสภา
นายประวัติวิทย์  ศรีเชียงสา

facebook

เว็บไซต์

ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย


 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI)

ตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ที่ 8 บ้านศรีสำราญ ถนน อุดร-บ้านผือตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41160

E-mail : info@tupud.ac.th  phone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.tupud.ac.th
Design by webkroox.com