โครงสร้างองค์กร- ข้อมูลทั่วไปโครงสร้างองค์กร

 

โครงสร้างองค์กร/datas/ckfinder/file/O1.jpg


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ตำบล บ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160

E-mail : admin@tupud.ac.th เบอร์ติดต่อ : 042 281 279

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.tupud.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่