ศูนย์บริการออนไลน์ขอรับเอกสารทางการเรียน- ข้อมูลทั่วไปศูนย์บริการออนไลน์ขอรับเอกสารทางการเรียน

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ตำบล บ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160

E-mail : admin@tupud.ac.th เบอร์ติดต่อ : 042 281 279

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.tupud.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่