ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน   เอกสารวิชาการ

รายการหนังสือราชการ ไฟล์
 นำเสนอผลงานครูอัมรินทร์ 

(10-09-2020 || อ่าน : 7474 )

331.36 KBs

 ห้องเรียนออนไลน์ สุขศึกษา google clessroom 

(10-09-2020 || อ่าน : 6707 )

0 Bytes

 ห้องเรียนออนไลน์ สุขศึกษา 

(10-09-2020 || อ่าน : 7110 )

0 Bytes

 ห้องเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์ พหุนามตัวแปลเดียว 

(10-09-2020 || อ่าน : 6687 )

0 Bytes

 ห้องเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์ จำนวนจริง 

(10-09-2020 || อ่าน : 6751 )

108.15 KBs

 google clessroom ภาษาไทย 

(10-09-2020 || อ่าน : 6733 )

0 Bytes

 เอกสารนำเสนอครูไมตรี 

(10-09-2020 || อ่าน : 6098 )

4.09 MBs

 ลิ้งนำเสนอผลงานประวัติดนตรีไทย 

(10-09-2020 || อ่าน : 6356 )

0 Bytes

 ลิ้งนำเสนอกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(10-09-2020 || อ่าน : 6338 )

0 Bytes

 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม2563 

(05-08-2020 || อ่าน : 6211 )

54.31 KBs

 งบทดลองประจำเดือน มิ.ย.63 

(09-07-2020 || อ่าน : 8578 )

52.34 KBs

 งบทดลองประจำเดือน พ.ค.63 

(24-06-2020 || อ่าน : 8647 )

53.79 KBs

 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ต.อ.พ.อ. 

(16-03-2020 || อ่าน : 8671 )

551 KBs

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(04-07-2018 || อ่าน : 8887 )

171.28 KBs

 เผยแพร่ภาพยนต์โฆษณารณรงค์ " Whiisper of Ovary " มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ 

(04-07-2018 || อ่าน : 8507 )

517.24 KBs

  อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงาน และสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 

(04-07-2018 || อ่าน : 6574 )

163.92 KBs

 อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงาน และสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 

(04-07-2018 || อ่าน : 5862 )

265.5 KBs

 นำเสนอผลงานครูอัมรินทร์ 

(28-06-2018 || อ่าน : 5697 )

2.79 MBs

 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโตรอนโต ประเทศแคนนาดา 

(19-06-2018 || อ่าน : 4763 )

2.81 MBs

 โครงสร้างการบริหารงาน 

(16-02-2018 || อ่าน : 4192 )

43.5 KBs


นายสุรชัย  ทองทิพย์

นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุด

นายเสถียร  สุกรีฑา

นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาววรินทร เข็มทอง

นางสาววรินทร เข็มทอง
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นายโชคชัย   แก้วดวงดี

นายโชคชัย แก้วดวงดี
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ตำบล บ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160

E-mail : admin@tupud.ac.th เบอร์ติดต่อ : 042 281 279

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.tupud.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่